Viste du at…..

…vi har “Dashboard-funksjonalitet” i CalWin?

Et dashboard er en eller flere rapporter som vises i en serie i fullskjermmodus. Den kan for eksempel vise dagens produksjonstall og målsetting på en storskjerm i produksjonslokalet, eller salgstall og budsjett på lunsjrommet. Man kan fritt velge rapporter og oppfriskningsfrekvens.

Utnyttelsesgrad

Fakturert 90%
Målsetning 77%
Ufakturert 46%