CalWin basis

Modulen kan brukes helt selvstendig, og uavhengig av de andre moduler. I Basis kan alle standardfunksjoner utføres, så som alle oppgaver knyttet til tilbuds- og ordre­registrering, alt arbeid med produkt, priser og kalkyler, i tillegg til full frihet til å skrive ut standardrapporter, og til og lage egne rapporter. I tillegg til å være en selvstendig og fullt brukbar modul med rikholdig funksjonalitet, er Basis i tillegg selve hjernen i CalWin.

Her legges inn alle parametre som gjelder for hele installasjonen, og her reguleres og kontrolleres også all datatrafikk mellom modulene. I CalWin Basis gis det tilgang til grunnleggende funksjonalitet for det daglige arbeidet med CalWin. Her bygges opp hele datagrunnlaget for alle produkt, og her registreres alle aktuelle data om kunder, betingelser, og annen aktuell informasjon. *)

Standardprodukt er en variant av et produkt og kan knyttes til en størrelsematrise. Med CalWin Basis som utgangspunkt, kan det ved hjelp av en omfattende modulsamling settes sammen en CalWin-løsning som fullt ut dekker alle aktuelle behov og ønsker.