Viste du at…..

...vi har "Dashboard-funksjonalitet" i CalWin? Et dashboard er en eller flere rapporter som vises i en serie i fullskjermmodus. Den kan for eksempel vise dagens produksjonstall og målsetting på en [...]Read more