Samarbeidspartner i Storbritannia

Fra 1. januar 2013 har vi innledet et samarbeid med Logical Bridge Ltd., et Newcastle-basert selskap som skal representere CalWin AS i Storbritannia og Irland.  Dette innebærer markedsføring og salg av CalWin på det britiske markedet, i tillegg til at det tilbys konsulenttjenester knyttet til CalWin, alt fra behovsanalyser, implementering og generelle konsulenttjenester, til opplæring av personell.  Selskapet er nyetablert og ledes av Simon Mallinson, som noen vil huske vi intervjuet i et tidligere nyhetsbrev.  Simon var da IT-sjef hos Allan Brothers, og har i et par år arbeidet med implementering, driftssetting og drift av CalWin der.

Da han valgte å etablere eget selskap for å drive sin egen IT-virksomhet, tok han heldigvis kontakt med oss i CalWin.  Han hadde gjennom sitt arbeid med CalWin fattet stor interesse for mulighetene og løsningene i systemet, og ønsket primært å bruke den opparbeidede kunnskapen til å arbeide for å få CalWin valgt som bransjeløsning for flest mulig britiske produsenter.

Simon vil fortsette å arbeide for Allan Brothers gjennom Logical Bridge når det gjelder direkte CalWin-baserte oppgaver.

CalWin AS er svært tilfreds med å kunne fortsette samarbeidet med Simon.  Dette vil etter hvert berike hele CalWin-miljøet, og Simons kompetanse vil også bli brukt i videreutviklingen av CalWin både som selskap og løsning, til gode for alle som i dag og i fremtiden vil bruke CalWin som sitt aller viktigste driftsverktøy.

Vi ønsker Simon og Logical Bridge lykke til med virksomheten, og ser frem til mange år med et konstruktivt og godt samarbeid som ytterligere skal styrke CalWin som markedets sterkeste og mest unike bransjeløsning.