CalWin Seminar

CalWin Seminar arrangeres 19. oktober 2016!

Selvfølgelig i Ålesund. Vi satser på et litt annet format denne gangen, og kombinerer vår tradisjonelle CalWin Brukerdag med et CalWin lederseminar.

I tillegg til presentasjonene fra CalWin og våre samarbeidspartnere, inviterer vi andre interessante foredragsholdere med nyttig og spennende informasjon om både bransjen og teknologiutvikling. Foredragene denne dagen vil være rettet både mot Calwin-ansvarlige og ledere i bedriften. Vi tror at innleggene kan gi inspirasjon til å skape endringer og forbedringer i deres bedrift! Det kan være typiske Calwinrelaterte saker, men også andre ideer og tanker som kan skape endringer av strategisk og langsiktig karakter. I løpet av denne dagen får dere naturligvis også rikelig med anledning til å treffe kollegaer fra andre dør- og vindusbedrifter som bruker CalWin. På kvelden blir det fellesmiddag, krydret med en eller annen aktivitet.

1 til 1 møter

I tillegg til CalWinseminaret på onsdag den 19. oktober tilbyr vi, dagen før eller dagen etter, 1 til 1 møter med CalWin.

Her ønsker vi å gi bedriften, fortrinnsvis representert ved CalWin-ansvarlig og daglig leder, anledning til å diskutere egne saker og egne utfordringer knyttet opp mot CalWins eksisterende og fremtidige muligheter. Hvilken forbedringer kan skape effektivisering i bedriften på kort og lang sikt? Våre samarbeidspartnere, Octaos og ACT, vil være tilgjengelig for deltagelse på disse møter.

Invitasjon blir sendt ut i midten av august.